ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕС

EUR-Lex

EUROPA - EURES - европейският портал за професионална мобилност

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Съд на Европейските общности

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси

Вторично законодателство на ЕС - Портал ЕВРОПА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА- Списъци на посредниците

МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ

Пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове.
Лесният начин да намерите информация за работни места и възможности за обучение в цяла Европа Вакантни работни места в 31 европейски страни, автобиографии предоставени от страна на заинтересовани кандидати, какво трябва да знаете за условията на живот и работа в чужбина и още повече събрано за вас от мрежата на EURES